google-site-verification: google02034747ec7e82e5.html

Điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng

Điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng

Điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng

Tin tức

Điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng

Việc điều chỉnh đất dành cho xây dựng hạ tầng xã hội sang đất lô nền chỉ được thực hiện khi phù hợp với Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng.

 

Theo đại biểu Tô Hòa Bình (đơn vị huyện Bến Lức), các khu dân cư có quy mô diện tích lớn trước khi thực hiện đầu tư xây dựng phải được phê duyệt quy hoạch xây dựng trong đó phải bảo đảm chỉ tiêu sử dụng đất, bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy định.

Tuy nhiên, hiện nay, có trường hợp dự án dân cư được cơ quan nhà nước cho phép điều chỉnh từ đất dành cho xây dựng hạ tầng xã hội (đất xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, giáo dục,…) sang đất lô nền (đất ở).

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, làm như vậy có phù hợp và đúng quy định không? Đâu là cơ sở để cơ quan nhà nước chấp thuận việc làm trên và quan điểm của Sở Xây dựng trong việc giải quyết vấn đề này như thế nào?

Giám đốc Sở Xây dựng – Nguyễn Văn Hùng cho biết, việc phê duyệt quy hoạch xây dựng các khu dân cư phải tuân thủ quy định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch nông thôn QCVN 14:2009/BXD.

Trong đó có quy định cụ thể về các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội (bao gồm các công trình y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, chợ) và hạ tầng kỹ thuật. Các chỉ tiêu theo quy chuẩn là bắt buộc phải tuân thủ.

Thông thường, một khu dân cư cần phải tự bảo đảm cho mình các chỉ tiêu theo quy chuẩn xây dựng để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân. Tuy nhiên, nhiều trường hợp dự án có quy mô diện tích nhỏ và dân số được dự báo thấp thì việc bố trí đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sẽ ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án.

Khi đó, các dự án quy hoạch chi tiết khu dân cư lân cận nhau cần có sự kết nối, phân công lẫn nhau trong việc bố trí các công trình hạ tầng sử dụng chung theo định hướng các đồ án quy hoạch cấp cao hơn (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu) do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nhìn chung, khi lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch cần được nghiên cứu thật kỹ lưỡng để hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch. Và việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm phục vụ lợi ích của Nhà nước và cộng đồng.

Theo ông Hùng, việc cơ quan Nhà nước cho phép điều chỉnh đất dành cho xây dựng hạ tầng xã hội sang đất lô nền chỉ được thực hiện khi bảo đảm các yêu cầu sau: Phù hợp với các điều kiện điều chỉnh quy hoạch theo Điều 47, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Điều 35, Luật Xây dựng năm 2014. Đồng thời tuân thủ đúng các trình tự thủ tục điều chỉnh, trong đó phải thực hiện lấy ý kiến đồng thuận của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định.

Mặt khác, việc điều chỉnh phải tuân thủ các chỉ tiêu theo quy chuẩn xây dựng: Trên cơ sở dự báo lại quy mô dân số và tính toán các chỉ tiêu mới vẫn phải phù hợp quy định hiện hành. Trường hợp chỉ tiêu được xem xét mở rộng ra khu vực xung quanh hoặc sử dụng các công trình hạ tầng do nhà nước đầu tư sẵn thì cơ quan phê duyệt có tổ chức rà soát sự phù hợp quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

“Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Đặc biệt là tập trung siết chặt vấn đề điều chỉnh quy hoạch bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng” - ông Hùng thông tin thêm.

Chia sẻ:

Tin liên quan

0901 1111 59
TRẦN ANH GROUP
Đăng ký nhận báo giá
Nội dung